Cursussen

Coachlab

In deze cursus voor coaches kun je je eigen visie en werkwijze verder ontwikkelen. We maken gebruik van eigen ervaringen en werken vanuit literatuur. Vanuit de coachingpsychologie kan aandacht zijn voor: de humanistische benadering, positieve psychologie, oplossingsgerichte coaching, motiverende gespreksvoering, rationeel-emotieve training, cognitieve gedragscoaching, narratieve coaching of een systemische benadering. We maken steeds de transfer naar het werken met cliënten en opdrachtgevers. De NOBCO kent 10 PE-punten toe aan deze cursus.

Praktische informatie

Bij minimaal vijf deelnemers kan de cursus starten. De groep bestaat uit maximaal tien deelnemers. Er worden vijf bijeenkomsten gepland en die zijn ‘s avonds van 19.15 tot 21.30. De kosten voor de cursus zijn € 475,- en over dit bedrag wordt geen btw berekend.

Programma

  1. Introductie
  2. Coachmodel of thema 1
  3. Coachmodel of thema 2
  4. Coachmodel of thema 3
  5. Integratie en afsluiting

De cursus bestaat uit 10 uur contacttijd en wordt afgesloten met een een korte presentatie.

Belangrijkste uitkomsten
  • Je ontwikkelt je eigen visie en werkwijze als coach en kunt de voor jou belangrijke inzichten vanuit de coachingpsychologie benoemen.
  • Je kunt het coachmodel of de verschillende coachmodellen waarmee je als coach werkt in begrijpelijke taal omschrijven.
  • Je kunt het coachmodel of de coachmodellen waarmee je als coach werkt op een zinvolle manier toepassen.
  • Je kunt je eigen visie en werkwijze als coach in helder benoemen en ook aan een coachee of opdrachtgever toelichten
Literatuur

Naar eigen inzicht één van deze drie boeken:

  • Donders, W. (2016). Coachende gespreksvoering. Amsterdam: Boom Uitgevers
  • Pol, I.G.M. (2012). Coachen als professie. Amsterdam: Boom Uitgevers
  • Palmers, S. & Whybrow, A. (2019). Handbook of Coaching Psychology. Routledge: London/New York

Jezelf als instrument

Deze cursus voor coaches en therapeuten biedt je de mogelijkheid om stil te staan bij de manier waarop overdracht en tegenoverdracht een rol kunnen spelen in het contact met cliënten. We werken vanuit literatuur en maken gebruik van eigen ervaringen. Op deze manier kun je jezelf in je professionele rol en als persoon ontwikkelen. In het programma is aandacht voor overdracht en tegenoverdracht, voor de manier waarop dat een rol kan spelen en voor casuïstiek uit de praktijk. De NOBCO kent 10 PE-punten toe aan deze cursus en er loopt een aanvraag voor certificering via de SKB en voor het NVPA.

Praktische informatie

Bij minimaal vijf deelnemers kan de cursus starten. De groep bestaat uit maximaal tien deelnemers. Er worden vijf bijeenkomsten gepland en die zijn ‘s avonds van 19.15 tot 21.30. De kosten voor de cursus zijn € 475,- en over dit bedrag wordt geen btw berekend.

Programma

  1. Introductie
  2. Overdracht en tegenoverdracht
  3. Script en psychologisch spel
  4. Verdiepen en casuïstiek bespreken
  5. Integratie en afsluiting

De cursus bestaat uit 10 uur contacttijd en wordt afgesloten met een korte casusbeschrijving.

Belangrijkste uitkomsten
  • Je kunt aangeven op welke manier overdracht en tegenoverdracht een rol kunnen spelen in het contact met cliënten.
  • Je kunt overdracht en tegenoverdracht waarnemen en daar vanuit je professionele rol als coach of therapeut mee omgaan.
  • Je kunt overdracht en tegenoverdracht herkennen en ook op een betekenisvolle manier bespreekbaar maken.
  • Je ontwikkelt jezelf in je professionele rol als coach of therapeut en kunt je inzichten vanuit reflectie en casuïstiek benoemen.
Literatuur

Naar eigen inzicht één van deze drie boeken:

  • Delft, F. van (2015). Overdracht en tegenoverdracht. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers
  • Nennie, A. de (2015). Inzicht in overdracht en tegenoverdracht. Amsterdam: Uitgeverij Boom
  • Boswijk-Hummel, R. (2000). Liefde in wonderland. Haarlem: Uitgeverij De Toorts